Правила внутрішнього розпорядку медичного центру ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС»

ЗМІСТ
 1. Загальні положення. Режим роботи та порядок звернення, та отриманням медичної допомоги/послуги.
 2. Оформлення медичної документації. Порядок доступу до медичної документації.
 3. Права та обов’язки Пацієнтів.
 4. Права та обов’язки Клініки, лікарів.
 5. Порядок медичного обслуговування Пацієнтів , враховуючи дітей.
 6. Порядок оплати медичних послуг.
 7. Заборона/згода на - аудіо /- фото /- відео зйомку. Заборона на грубість та погрози
 8. Порядок вирішення конфліктів.
 9. Відповідальність Сторін.
 10. Прикінцеві Положення.

 

 1. Загальні положення. Режим роботи та порядок звернення та отриманням медичної допомоги/послуги

 

Правила внутрішнього розпорядку ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» (надалі – Правила) є локальним нормативно-правовим актом ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» (надалі – Клініка), який регламентує порядок звернення пацієнта до Клініки, правила поведінки в Клініці, порядок доступу до медичної інформації й документації та інші питання, пов’язані з регулюванням відносин між пацієнтом та особами, які його супроводжують, і Клінікою.

 

Ці Правила внутрішнього розпорядку ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» є публічними та розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та у Куточку споживача. Дані Правила є обов'язковими до виконання Пацієнтами, законними представниками та особами, які супроводжують Пацієнта, розроблені та введені у дію відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 

Пацієнт, законний представник, відвідувач та супроводжуючі особи Пацієнта зобов’язані ознайомитись з Правилами.

 

Дотримання цих Правил є обов'язковим для всіх Пацієнтів, які перебувають на лікуванні та/або обстеженні у Клініці, у тому числі відвідувачів Пацієнта та супроводжуючих осіб Пацієнта.

Порядок госпіталізації пацієнтів до Клініки, порядок надання онлайн послуг регламентуються окремими локальними нормативно-правовими актами.

 

Режим роботи Клініки.

Поліклініка (дитяча та доросла): з понеділка по суботу: 8 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;

в неділю : 9 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.

Стаціонар дорослий: цілодобово без вихідних.

Стаціонар дитячий: додатково інформація буде надана

Клініко-діагностична лабораторія: цілодобово без вихідних.

Невідкладна медична допомога: кожного дня 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. без вихідних.

 

1.2. Порядок звернення за отриманням медичної допомоги

Клініка надає медичні послуги громадянам України, громадянам інших країн та особам без громадянства, дітям та дорослим (далі – Пацієнти), які звернулись до неї самостійно чи були направлені з інших закладів охорони здоров’я.

При одночасному згадуванні у Правилах термінів «Пацієнт» та «Законний представник», застосовується термін «Пацієнт».

При укладенні з Пацієнтом Публічного договору про надання медичних послуг та/або інших договорів про надання медичних послуг ці Правила стають невід’ємною частиною такого договору.

Інформація про керівництво Клініки, медичних працівників Клініки, ліцензію на медичну практику, Прайс-лист є відкритою для ознайомлення для всіх відвідувачів і розміщена у Куточку споживача. Більш розширену інформацію Пацієнти можуть отримати у чергового адміністратора.

Медичні послуги надаються в Клініці в амбулаторних та стаціонарних умовах дітям та дорослим. На базі Клініки функціонує відділення невідкладної медичної допомоги. Амбулаторний прийом Пацієнтів здійснюється у часи роботи Поліклініки Клініки, за графіками роботи лікарів. Порядок госпіталізації до стаціонарних відділень та порядок отримання медичних послуг у відділенні невідкладної медичної допомоги регламентуються окремими локальними нормативно-правовими актами.

Запис на амбулаторний прийом до Клініки проводиться попередньо, за день чи декілька днів до бажаного візиту.

Прийом без попереднього запису в день прийому можливий лише при наявності вільних місць в графіку роботи лікаря за профілем.

Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, їх вартість, порядок оплати та інше за телефоном контакт-центру, вказаного на офіційному сайті Клініки. Пацієнт може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в запису, про які йому повідомить співробітник контакт-центру.

Під час запису на прийом Пацієнт повинен вказати послугу або послуги, на які він записується.

У разі необхідності залучення до комплексного лікування інших спеціалістів, лікуючий лікар звертається до відповідного адміністратора Клініки, який здійснює запис до відповідного спеціаліста за наявності у нього вільних місць в запису.

Запис наступного (чергового) відвідування Пацієнта здійснюється адміністратором, оператором call-центру за погодженням з лікуючим лікарем відповідно до узгодженого плану лікування або безпосередньо лікуючим лікарем.

Якщо Пацієнт не має можливості прийти в призначений час, у разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту Пацієнту рекомендовано завчасно попередити адміністраторів або зателефонувати до контакт-центру.

У разі, якщо Пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнився більше ніж на 15 хвилин, запис може бути скасовано.

У разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, адміністратор Клініки попереджає про це Пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний Пацієнтом. При цьому, за бажанням Пацієнта, запис може бути перенесений на інший зручний для нього час та/або, у разі наявності вільних місць та/або лікаря, запропонований для надання медичних послуг інший лікар за цією ж спеціальністю.

Пацієнт при зверненні до Клініки повинен мати про собі документи, що посвідчують його особу. У випадку, якщо медичні послуги надаються малолітній та/або недієздатній особі, її законні представники повинні надати документ, який підтверджує їх особу, а також документ, що підтверджує законне представництво такого пацієнта (свідоцтво про народження такого малолітнього пацієнта тощо). У випадку, якщо пацієнт є застрахованою особою, він також повинен надати адміністратору Клініки відповідний страховий поліс.

У випадку необхідності укладення з Пацієнтом Договору про надання платних медичних послуг пред’явлення Пацієнтом паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків є обов’язковим, за виключенням умов передбачених чинним законодавством України.

Пацієнт, що зайшов до Клініки, зобов’язаний зняти верхній одяг та залишити його, у тому числі габаритні речі (валізи, тощо), в гардеробі, уточнити свій запис у адміністратора.

Клініка не несе відповідальності за збереження грошей, цінних речей, документів, ключів, одягу та іншого майна Пацієнтів (Відвідувачів). Разом з тим, наполегливо просить Пацієнтів та Відвідувачів не залишати особисті речі, коштовності, документи, гроші, інші цінні речі у верхньому одязі та/або у гардеробі, а також, не довіряти їх стороннім особам. У тому числі, не залишати свої будь-які речі без свого нагляду.

Клініка просить не залишати дітей без догляду дорослих. У такому разі, Клініка не несе відповідальності за догляд дітей, які знаходяться у дитячих куточках, туалетах/ванних кімнатах, коридорах, палатах медичного центру Клініки тощо.

Координаційну роботу при зверненні Пацієнтів до Клініки забезпечують адміністратори, які виконують функції розподілу Пацієнтів до лікарів, надають довідкову інформацію.

При записі на всі види послуг Пацієнт повинен підійти до адміністратора, після чого може зачекати на початок прийому в зоні очікування в холі Клініки.

Клініка залишає за собою право затримати час початку прийому, визначеного при записі Пацієнта, у зв’язку з різною складністю патологій та різною тривалістю консультацій лікарів, які можуть перевищувати передбачуваний відрізок часу, який у загальному виділяється на прийом у лікаря.

Клініка (лікар) не надає медичні послуги дітям до 14 років, яких не супроводжують їхні батьки, або інші законні представники, або особи, уповноважені на це відповідно до Закону України.

Обов’язковим є надання документа, що підтверджує наявність родинних зв’язків чи права представництва дитини (свідоцтво про народження дитини, рішення суду про встановлення факту батьківства, рішення уповноваженого органу, нотаріальна довіреність від батьків на представництво інтересів дитини у закладі охорони здоров’я та самостійного вирішення питань щодо отримання дитиною лікування у Клініці тощо).

У випадку звернення за медичною допомогою/медичною послугою дитини до 14 років у супроводі няні, дідуся, бабусі або іншої особи, яка відповідно до вимог чинного законодавства України не віднесена до категорії законних представників, така особа повинна надати лікарю нотаріальну довіреність на представництво законних інтересів та прав дитини від батьків.

 

2. Оформлення медичної документації. Порядок доступу до медичної документації та інформації

На кожного Пацієнта заводиться медична карта, до якої записується вся інформація щодо діагностичного обстеження, додаткових методів обстеження, а також діагноз і рекомендації лікаря.

У ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» ведеться медична документація, що розроблена відповідно до вимог наказів МОЗ України, інших чинних нормативно-правових актів України, а також документація, форми якої затверджено внутрішніми наказами керівництва ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС».

Вся первинна облікова документація, форми якої затверджені МОЗ України (зокрема, медичні картки амбулаторного хворого, медичні картки стаціонарного хворого, історія розвитку дитини, інші), обліково-статистична документація, що стосується належного провадження медичної практики є власністю ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» та зберігається відповідно до вимог діючого законодавства України.

 

Категорично заборонено надавати медичну документацію на руки пацієнту або його законним представникам. Пацієнту та його законному представнику забороняється самовільно виносити медичну документацію з приміщення Клініки (окрім результатів діагностичних досліджень, рекомендацій лікаря, оформленого за результатами консультативного прийому, рентген знімків, які окремо були надані медичними працівниками Клініки пацієнту на руки).

 

Повну відповідальність за правильність, повноту і своєчасність оформлення медичної послуги/допомоги щодо кожного окремого пацієнта ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» несе лікуючий лікар.

 

Порядок надання медичної документації та видачі медичної документації.

Лікар, який здійснює лікування чи обстеження, зобов’язаний пояснити Пацієнтові (його законному представнику) в доступній формі усе, що стосується стану його здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогнозу можливого розвитку захворювань, у тому числі наявності ризику для життя та здоров’я.

Факт інформування Пацієнта (його законного представника) та його згода на медичне втручання (лікування, обстеження, операцію) фіксується в формі первинної облікової документації № 003-6/о «Інформованій добровільній згоді пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення» та інших документах (за їх наявності).

Пацієнти мають право на ознайомлення з медичною документацією на території Клініки в присутності лікуючого лікаря чи завідуючого відділення. Під час ознайомлення Пацієнта з медичною документацією, останньому у доступній формі пояснюють зміст записів, що його цікавлять. Факт ознайомлення Пацієнта з відповідною медичною документацією фіксують у відповідному Акті, форма якого затверджена відповідним наказом директора.

У разі усного чи письмового звернення Пацієнта чи інших осіб за інформацією про лікування чи документацією персонал негайно повинен повідомити про цей факт медичного директора або його заступника за відповідним напрямком діяльності Клініки.

Видача медичним персоналом Клініки на руки будь-якої медичної документації (медичних карт, тощо), а також надання будь-якої інформації про Пацієнтів третім особам у письмовому чи іншому вигляді без письмового дозволу медичного директора Клініки – заборонені.

Звернення Пацієнта (його уповноваженого працівника) про ознайомлення, видачу медичної інформації чи документації (виписки (форма № 27/о), витягу з медичної карти тощо) має бути оформлено у вигляді письмового документа: заява, запит на ім’я медичного директора ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» встановленої форми. Такі звернення обов’язково реєструються у журналі вхідної документації приймальні медичного директора Клініки та розглядаються протягом строку, що встановлений Законом України «Про звернення громадян».

Медична документація, а також письмова інформація про лікування (обстеження) Пацієнтів у Клініці (відповіді на адвокатські та інші запити) видається на руки Пацієнтам, їх довіреним особам, співробітникам контролюючих та правоохоронних органів, іншим особам лише після відповідного аналізу запитів та оформлення відповіді юристом.

Усі знімки (рентгенівські знімки, тощо), відеозаписи, висновки спеціалістів, результати аналізів або інших досліджень тощо, які були долучені до матеріалів медичної карти Пацієнта, є її невід’ємними частинами. Медичний персонал Клініки не має права розшивати  (виривати з медичної карти) медичну карту, видавати на руки Пацієнтові (його представникові) окремі її елементи. За погодженням із керівництвом лікуючі лікарі видають на руки Пацієнтам довідки, виписки, описи з медичної документації, необхідні для подачі в навчальні заклади, військовий комісаріат, для пред’явлення на МСЕК.

 

Предметом лікарської таємниці є відомості:

 1. Про стан здоров'я Пацієнта.
 2. Факт звернення за медичною допомогою.
 3. Про медичний огляд та його результати.
 4. Інші відомості, що отримані в результаті огляду, в тому числі результати аналізів.
 5. Відомості про діагноз.
 6. Про методи лікування.
 7. Про інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта (як правило отримані під час збору анамнезу).
 8. Інші відомості про особистість пацієнта, що стали відомі під час надання медичних послуг/медичної допомоги навіть після смерті Пацієнта (Лісабонська декларація про права пацієнта (1981 рік), з урахуванням змін та доповнень, внесених 47-ю Генеральною асамблеєю (вересень 1995 року).

 

 

 

3. Права та обов’язки Пацієнтів

3.1. Права Пацієнтів:

- право на медичні профілактичні заходи; 

- право на доступність у галузі охорони здоров'я; 

- право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання, у тому числі госпіталізацію; 

- право на свободу вибору в галузі охорони здоров'я, а саме:

- право на вільний вибір лікаря;

- право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;

- право на вибір закладу охорони здоров'я;

- право на заміну лікаря;

- право на медичну таємницю; 

- право на якісну медичну допомогу; 

- право на безпечну медичну допомогу; 

- право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я; 

- право на відшкодування шкоди заподіяної здоров'ю; 

- право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги; 

- право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних зі станом здоров'я, інші права, що передбачені чинним законодавством України.

 

3.2. Пацієнти зобов’язані:

- виконувати медичні приписи, рекомендації лікарів та правила внутрішнього розпорядку Клініки; 

- у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника;

- піклуватися про своє здоров'я та дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;

- дотримуватись правил особистої гігієни, бути охайним і ввічливим;

- не порушувати спокій та тишу у відділенні в якому перебуваєте, особливо у стаціонарному відділені, не створювати галасу розмовами, не користуватись мобільними телефонами під час діагностичних та лікувальних процедур;

- забороняється приймати лікарські засоби, які не були призначені лікуючим лікарем;

- надавати лікарю повну інформацію щодо попередніх захворювань та інших питань, стосовно стану здоров’я;

- дотримуватись стаціонарного режиму Клініки;

- з повагою ставитись до праці обслуговуючого персоналу;

 при стаціонарному лікуванні:

- попередити/погодити з медичним персоналом (лікуючим лікарем/черговим лікарем) можливість залишати відділення в якому перебуває Пацієнт. У разі залишенні відділення в якому перебуває Пацієнт, такий Пацієнт несе повну відповідальність за стан свого здоров’я;

- знаходитись у палаті під час обходу лікарів згідно з розпорядком дня у відділенні, в час, відведений для виконання процедур, прийому ліків тощо;

- завжди слідувати та дотримуйтеся рекомендацій лікуючого лікаря, зокрема щодо прийому лікарських засобів, харчування, фізичного та психологічного навантаження, відмови від шкідливих звичок;

- дбайливо ставитись до майна Клініки та нести матеріальну відповідальність за його пошкодження/знищення;

- харчуватися їжею виключно яка організована Клінікою. Вживання їжі Пацієнтами з інших сторонніх організацій та/або переданими/наданими відвідувачами Пацієнта суворо заборонено. У разі порушення даного пункту Пацієнтом, Клініка не несе відповідальність перед Пацієнтом за не належне надання послуг;

- не вживати тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні засоби та психотропні речовини у приміщенні Клініки та на її території;

- не приносити у Клініку вогнепальну зброю, колючі та ріжучі предмети, тютюнові вироби, алкогольні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини, продукти харчування, рослини з сильним запахом, хімічні реактиви, отрути та лікарські засоби, які не призначені лікуючим лікарем;

- не порушувати правила пожежної безпеки, не сидіти на підвіконнях, не висовуватися і перемовлятися через вікна, а також не користуватися електрокип'ятильниками, подовжувачами, трійниками та іншими електричними приладами та самостійно їх встановлювати.

 

Пацієнти та особи, що їх супроводжують, зобов’язані:

 • не грубіянити та/або не погрожувати лікарям та/або працівникам та/або відвідувачам    Клініки, або в інший спосіб не порушувати громадський порядок;
 • дотримуватись режиму перебування та відвідувань у стаціонарному відділені.

 

 1. Права та обов’язки Клініки, лікарів.

Клініка має право відмовити Пацієнтові в наданні медичних послуг в будь-який момент (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках коли ліцензійні обмеження, кваліфікація його медичного персоналу або технічна оснащеність не дозволяють надати кваліфіковану медичну допомогу. У цьому випадку Пацієнтам рекомендуються інші заклади охорони здоров’я, де їм зможуть надати відповідні послуги.

Клініка має право не починати (або призупинити) надання послуг Пацієнту у випадках відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анкети здоров’я, підписання Плану лікування та/або іншої документації, що надається Клінікою.

Клініка зобов'язана за узгодженням з Пацієнтом призначити для проведення обстеження і лікування компетентного лікаря.

 

Лікар має право:

- право на належні умови професійної діяльності;

- право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;

- право здійснювати медичне втручання у виключних випадках без згоди Пацієнта та/або його законних представників;

- право на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- право на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;

- право на соціальний захист;

- відмовитися від подальшого ведення Пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожує життю хворого і здоров'ю населення;

- право на судовий захист.

 

5. Порядок медичного обслуговування Пацієнтів, враховуючи дітей

Вибір Пацієнтом або призначення лікуючого лікаря для кожного Пацієнта відбувається відповідно до причини звернення та графіку прийому спеціалістів. Пацієнт має право спостерігатися у одного лікаря, при відповідному попередньому записі та інформуванні про це відповідного адміністратора Клініки.

Лікуючий лікар зобов’язаний вести Пацієнта до моменту закінчення узгодженого з Пацієнтом лікування.

Не дозволяється передача Пацієнта від лікуючого лікаря до інших лікарів без згоди Пацієнта. Пацієнт має право вимагати заміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі лікування та має право відмовитися від лікування в Клініці взагалі.

Проведення медичних втручань починається тільки після відповідного інформування та погодження Пацієнта чи його законних представників. У невідкладних випадках (з метою рятування життя та здоров’я), відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження Пацієнта та його представників.

Щодо Пацієнта віком до 14 років (малолітнього Пацієнта), а також Пацієнта, визнаного в установленому Законом України порядку недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

У випадку виникнення сумнівів щодо дієздатності Пацієнта лікар повинний сповістити про це медичного директора Клініки.

В обумовлений з Пацієнтом час лікар Клініки проводить збір анамнезу та огляд Пацієнта, встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування і прогнозовані результати, ступінь ризику лікування та можливі ускладнення і детально інформує про це Пацієнта.

Перед початком лікування з Пацієнтом (його законним представником) узгоджується План лікування. У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних послуг, складається попередній план лікування.

Відомості про заплановані та проведені лікувальні заходи записуються до медичної картки.

До проведення медичного втручання/надання медичної послуги, кожному Пацієнту в доступній формі пояснюється мета, суть і строки запропонованих обстежень, лікувальних заходів, а також повідомляється про можливі ускладнення та ризики. Якщо Пацієнт не погоджується на застосування при лікуванні необхідних додаткових методів профілактики ускладнень, то цей факт письмово фіксується у медичній картці лікарем із відміткою, що Пацієнта проінформовано про можливість збільшення ризику настання ускладнень у майбутньому. Своїм підписом Пацієнт (законний представник) підтверджує, що він ознайомлений із такими наслідками.

Якщо в процесі надання послуг виникла необхідність зміни плану лікування та/або виконання додаткових дій, пов’язаних з медичними показаннями, то такі послуги надаються з попередньої згоди Пацієнта.

Відмова Пацієнта від проведення додаткових дій, пов’язаних з медичним втручанням, оформляється письмово з роз’ясненням Пацієнту наслідків такої відмови.

Пацієнту категорично заборонено виносити за межі приміщень Клініки вироби медичного призначення, медичне обладнання, а також будь-яке інше майно, що знаходиться у власності/належать Клініці.

5.1. Правила допуску до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (надалі – ВІТ)

Клініка зобов'язана:

5.1.1. Забезпечити Пацієнтам, які перебувають на лікуванні у стаціонарі та ВІТ, право на допуск до них відвідувачів цілодобово (24 години на добу) в будь-який день тижня відповідно до цих Правил;

5.1.2. Інформувати Пацієнтів і відвідувачів про правила відвідування Пацієнтів, встановлені цими Правилами, а також про інші вимоги, дотримання яких є необхідним для забезпечення безпеки та інтересів Пацієнтів.

5.1.3. Особи, що не є батьками Пацієнта-дитини, мають право на допуск до Пацієнта-дитини за умови наявності усної згоди одного з батьків Пацієнта-дитини або законних представників.

5.1.4. Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у ВІТ без часових обмежень.

5.1.5. В палаті ВІТ біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виключних (виняткових) випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря до ВІТ може бути допущена більша кількість відвідувачів.

5.1.6. Відвідувачі повинні ставитися з повагою до приватності та спокою Пацієнта, який знаходяться в палаті стаціонару та ВІТ. Їм не дозволяється заходити в інші палати або втручатися в питання, пов'язані зі станом здоров'я Пацієнта/Пацієнтів. Вони також не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов'язків та зобов'язані виконувати вимоги внутрішнього розпорядку Клініки, стаціонару та ВІТ.

5.1.7. Відвідувачі зобов'язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного адміністрацією Клініки, з урахуванням санітарно-епідемічної ситуації.

5.1.8. Відвідувачі зобов'язані утримуватись від відвідування Пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров'я Пацієнтів  ВІТ.

5.1.9. У разі наявності сумнівів до відвідування Пацієнта слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретних обставин та ризиків. Відвідувачі не допускаються до палат стаціонару та ВІТ у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку.

5.1.10. При необхідності проведення у палаті Пацієнту невідкладних дій та/або будь-яких інших медичних втручань медичного характеру медичні працівники можуть попросити відвідувачів тимчасово залишити палату стаціонару та ВІТ. Така вимога медичного працівника є обов'язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачів повідомляють про можливість повернення в палату.

5.1.11. Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання ВІТ, будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування та надання медичним персоналом медичних послуг.

5.1.12. У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цими Правилами, допуск такої особи до Пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження. Медичні працівники не повинні зловживати зазначеним правом та мають забезпечити, щоб рішення про обмеження були адекватними та пропорційними наявним ризикам.

5.1.13. Клініка забезпечує максимально сприятливі умови для відвідувачів з метою надання ними підтримки Пацієнтам.

Клініка має право, у разі вчинення будь-якого із видів порушень, відмовити Пацієнту в прийомі (як в поточному так і в майбутньому) та/або, якщо Пацієнт вже проходить лікування, провести його виписку з відповідною відміткою в карті стаціонарного хворого та лікарняному листку або передчасно закрити листок тимчасової непрацездатності з відповідною відміткою у ньому.

 

 1. Порядок оплати медичних послуг

Вартість послуг, що надаються Клінікою, визначаються Прайс-листом Клініки, з яким Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до початку надання послуг. Ціни і структура Прайс-листа можуть бути змінені в односторонньому порядку. Про зміни цін Пацієнт має можливість дізнатись на сайті Клініки, у касі Клініки та у відповідного адміністратора, звернувшись персонально та/або у куточку споживача.

У Плані лікування може зазначатись загальна вартість медичних послуг Пацієнту, про те вона є попередньою і може змінюватися Клінікою, у випадку змін такого Плану лікування. План лікування може бути зафіксований, зокрема, в рахунку за надані послуги та/або медичній картці та/або договорі надання платних медичних послуг.

Всі додаткові види обстежень, які не входять в обсяг конкретної медичної послуги, яка надається Пацієнту, розраховуються додатково після їх проведення.

Оплата послуг, що надаються в амбулаторно-поліклінічних умовах, здійснюється:                   

(1) Пацієнтом у порядку 100% попередньої оплати, перед кожним прийомом лікаря Клініки, наданням процедур, маніпуляцій тощо, в розмірі повної вартості послуги/послуг, за цінами, що діють на момент надання послуги/послуг відповідно до Прайс-листа, що знаходиться на сайті Клініки. Кінцевий (остаточний) розрахунок здійснюється Пацієнтом після прийому лікаря, надання йому процедур, маніпуляцій у разі надання додаткових послуг під час такого прийому. та/або

(2) Пацієнтом у порядку 100% оплати, після кожного прийому лікаря Клініки, надання процедур, маніпуляцій тощо, в розмірі повної вартості послуги/послуг, за цінами, що діють на момент надання послуги/послуг відповідно до Прайс-листа, що знаходиться на сайті Клініки.

Оплата послуг, що надаються в стаціонарних умовах, здійснюється у наступному порядку: під час госпіталізації до відділення стаціонару Пацієнт здійснює оплату відповідно до Прайс-листа. А далі, Пацієнт щодня (чи його законний представник) отримує Акт виконаних робіт/наданих послуг (далі по тексту – «Акт») із переліком наданих йому послуг і підсумковою сумою за добу перебування в стаціонарному відділенні. На підставі даного Акту та/або виставленого рахунку Пацієнт зобов’язаний сплатити за надані послуги Клініці та підписати його (Акт) у цей же день. Акт завжди складається у двох примірниках, один із них залишається у Пацієнта. Остаточний розрахунок за надані послуги здійснюється Пацієнтом у день його виписки зі стаціонару, за цінами, що діють на момент виписки.

В окремих погоджених Сторонами випадках можлива повна передоплата та/або інші види розрахунку за надання амбулаторних та стаціонарних послуг Пацієнту.

На окремі види послуг, які передбачають попередні витрати Клініки (закупівлю медичних виробів, матеріалів, оплату послуг третіх осіб тощо), Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі, що визначається Планом лікування, під підпис Пацієнта.

У разі зміни Плану лікування у бік збільшення або виконання додаткових дій, що збільшують попередню вартість послуг (за умови попередньої згоди Пацієнта), Пацієнт зобов'язаний оплатити різницю у вартості послуг до початку їх надання.

Оплата здійснюється в гривнях готівкою в касу Клініки або безготівковим розрахунком (банківською картою через платіжний термінал, банківським переказом на поточний рахунок Клініки).

Платником за послуги можуть бути як самі Пацієнти, так і їх представники (родичі, довірені особи), а також підприємства, організації, установи та благодійні фонди тощо.

Пацієнтам, які уклали договір про добровільне медичне страхування, рекомендується до початку отримання медичних та інших послуг в Клініці  з'ясувати можливість оплати послуг зі своєю страховою компанією. Послуги за страховим полісом надаються за умови попереднього укладання Клінікою відповідного договору зі страховою компанією застрахованої особи (Пацієнта).

Після отримання стаціонарних послуг, з урахуванням умов визначених вище, адміністратор оформлює та передає Пацієнту на підпис Акт в двох примірниках. Пацієнт у свою чергу зобов’язаний ознайомитись з Актом та оплатити надані медичні послуги у цей же день. Належним підтвердженням отримання Пацієнтом якісних, своєчасних медичних послуг, що були надані в амбулаторно-поліклінічних умовах є записи медичної карти амбулаторного хворого, фіскальні чеки, підпис Пацієнта на Плані лікування, Акті тощо.

Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання. При підписанні Пацієнтом Акту або відмові підписати Акт без надання письмової мотивованої відмови, послуги вважаються наданими належним чином, належної якості, в повному обсязі, у відповідності до Плану лікування, та прийнятими Пацієнтом в повному обсязі без претензій до Клініки. У разі наявності письмової мотивованої відмови Пацієнта від підписання Акту та прийняття послуг представниками Клініки та Пацієнтом складається Акт  з визначенням необхідних дій та вказівкою строків їх виконання.

У випадку неможливості надання послуг через нез’явлення Пацієнта на прийом до лікаря, відмови Пацієнта від подальшого отримання Послуг, порушення Пацієнтом положень цих Правил, питання повернення Пацієнту суми сплаченої Клініці передоплати ро

7. Заборона/згода на - аудіо /- фото /- відео зйомку.

Клініка не є публічним місцем, процес лікування не є публічним заходом.

Для дотримання вимог чинного законодавства України щодо зберігання лікарської таємниці відносно Пацієнтів, на виконання вимог частини 1 статті 286 Цивільного кодексу України впроваджено наступне правило:

 

«Пацієнту або іншій особі, що супроводжує пацієнта, у тому числі відвідувачам пацієнта, категорично заборонено здійснювати - аудіо /- фото /- відео зйомку у будь-яких приміщеннях у ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС».

 

Єдиним виключенням з цього правила є проведення Пацієнтом - аудіо /- фото /- відео зйомки у ТОВ «КЛІНІКА «ДЕНИС» процесу надання медичної послуги відносно себе у кабінеті лікаря за умови відсутності сторонніх осіб у такому приміщенні та отриманням Пацієнтом усної згоди лікаря та/або сестри медичної на проведення такої - аудіо /- фото /- відео зйомки.

 

Пацієнт, його законний представник або особа, яка його супроводжує, своїм зверненням до Клініки надає згоду на - аудіо /- фото /- відео зйомку, що здійснюється з метою покращення медичного обслуговування.

 

8. Порядок розгляду звернень (скарг). Порядок вирішення конфліктів

Первинний розгляд та облік звернень (скарг) Пацієнтів, їх законних представників

Усні звернення (скарги) Пацієнтів, їх законних представників, розглядаються заступниками медичного директора за відповідними направленнями діяльності під час особистого прийому громадян, який проводиться відповідно до затвердженого графіку. Якщо вирішити порушені в усному зверненні (скарзі) питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в тому самому порядку, що й при письмовому зверненні. Про результати розгляду Пацієнтові, його законному представнику, повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

Письмові звернення (скарги) Пацієнтів, їх законних представників, розглядаються у порядку, що передбачено окремим локальним нормативно-правовим Актом відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Пацієнт, його законний представник, який звернувся до Клініки із письмовою скаргою має право:

 • особисто викласти аргументи уповноваженій особі Клініки, що перевіряла скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
 • знайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті;
 • бути присутнім при розгляді скарги;
 • користуватися послугами адвоката;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
 • висловлювати усно або письмово   вимогу   щодо  дотримання таємниці розгляду скарги, інше.

Звернення (скарги) розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні (скарзі) питання неможливо, медичний директор Товариства або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення (скаргу). При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні (скарзі), не може перевищувати сорока п'яти днів. На обґрунтовану письмову вимогу пацієнта термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Якщо при узгодженні плану лікування у зв'язку з особливостями організму чи загального стану здоров'я Пацієнта прогнозується неефективність лікування, лікар повинен намагатися випередити можливі конфліктні ситуації у майбутньому шляхом обрання найбільше правильного та виправданого методу лікування.

При незгоді Пацієнта з доказами та поясненнями лікуючого лікаря останній має право відмовитися від подальшого лікування, взяти з Пацієнта письмову розписку про відмову від лікування на запропонованих лікарем умовах або скласти відповідний Акт за участю двох (2-х свідків), якщо Пацієнт не хоче надавати таку розписку. Рішення про припинення правовідносин з таким Пацієнтом приймає медичний директор.

У випадку виникнення конфліктної ситуації з Пацієнтом з приводу якості, порядку, терміну лікування, внесення важливих змін у раніше погоджений план лікування, призупинення (припинення) лікування, а також висування вимог про негайну заміну лікуючого лікаря, медичний персонал зобов'язаний дотримуватися медичної етики та запобігати розвитку конфлікту, а також письмово (доповідною запискою) повідомити про це медичного директора.

У випадках, коли Пацієнт не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря, порушує встановлений режим лікування, проведення лікувальних процедур і втручань, достроково припиняє лікування, лікар письмово сповіщає про це медичного директора Клініки та робить відповідний запис у медичній картці Пацієнта. В такому випадку Клініка не несе відповідальності за стан здоров'я Пацієнта чи ефективність його лікування.

 

9. Відповідальність Сторін

Відповідно до статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» Клініка має право відмовити пацієнту в наданні медичної допомоги/медичних послуг наданні медичної допомоги/медичної послуги у випадку недотримання пацієнтом або особами, що його супроводжують, цих Правил.

Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму лікування .

Клініка несе відповідальність перед Пацієнтом за якість та безпеку наданих послуг.

Клініка не відповідає за очікування Пацієнта і звільняється від відповідальності, якщо несприятливі обставини були обумовлені надзвичайними або невідкладними за даних умов подіями або якщо Клініка доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного надання медичних послуг.

Клініка не несе відповідальності за нез’явлення чи несвоєчасне з’явлення Пацієнта на запланований прийом для продовження лікування або контрольного огляду (порушення рекомендацій лікаря).

У разі порушення Пацієнтом умов п. 3.2  цих Правил в частині паління в будівлі Клініки та на її території, Пацієнт сплачує Клініці штраф у розмірі 5 000,00 грн. (п’яти тисяч грн. 00 коп.) за кожен факт такого порушення.

 

10. Прикінцеві положення

Клініка має право змінити ці Правила в односторонньому порядку, повідомивши про зміни Пацієнтів, з якими укладено договори про надання медичних послуг. Внесення будь-яких змін або доповнень до Правил здійснюються на підставі наказу директора Клініки.

За невиконання або неналежне виконання положень цих Правил медичний персонал несе дисциплінарну або матеріальну відповідальність за збитки (шкоду), заподіяні підприємству або Пацієнту.

Випадки, що не можуть бути врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.